Arie Groenevelt-lezing (28 februari ’13)

Arie Groenevelt-lezing (28 februari ’13)

Paul Tang, econoom, adviseur en PvdA-politicus, sprak op donderdag 28 februari in Houten de tweede Arie Groenevelt-lezing uit.

De Arie Groenevelt-lezing is een initiatief van de PvdA Houten waarmee in 2012 een begin is gemaakt. De lezing is een eerbetoon aan Arie Groenevelt, sociaal democraat van het eerste uur. De lezing vindt jaarlijks plaats met als doel een discussie te voeren over de betekenis en toekomst van de sociaaldemocratie in Nederland of elders in de wereld en over de rol die deze vervult in de huidige samenleving.
Dit jaar wordt in de lezing ingehaakt op de actualiteit. Vertrekpunt is het Van Waarde-project van de PvdA. Het Van Waarde-project beoogt een herbezinning en herijking van sociaaldemocratische waarden voor de 21e eeuw.
Het is zaak om een antwoord te vinden op de heftige economische en maatschappelijke veranderingen in deze tijd. Wat is van waarde en wat staat ons te doen als het gaat om de belangrijkste maatschappelijke domeinen als bestaanszekerheid, arbeid, verheffing en binding.
Paul Tang is mede auteur van de “Van Waarde-resolutie” die PvdA-voorzitter Hans Spekman op 16 februari werd gepresenteerd (zie item verderop). In de Arie Groeneveltlezing zal hij zijn visie geven op de arbeidsmarkt: de verschillen tussen flexibel en vast, jong en oud (50+), werk en pensioen.

Tekst via www.pvdahouten.nl

 

Comments are closed