De lotgevallen van een crisiskind

De lotgevallen van een crisiskind

Een ideaal te hebben, dat uw leven
 Zijn innigste, zijn hoogste waarde geeft
 Een goede geest, die ge om u heen voelt zweven
 Als ge'ernstig naar het goede en het schone streeft.
Henriette Roland Holst (1868-1952)

Arie Groenevelt werd op 25 januari 1927 in Leiden geboren aan de vooravond van de grootste economische crisis die de wereld tot dan toe gekend had. Hij groeide op in Utrecht en werd daar lid van de AJC (Arbeiders Jeugd Centrale) waar hij al snel een bestuursfunctie kreeg. Later werd hij omgeschoold tot vakbondsbestuurder en hij bracht het uiteindelijk tot voorzitter van de Industriebond FNV.

Zijn doel in het leven was ‘de verheffing van de arbeider’ en in dit openhartige verslag geeft hij  er blijk dit ideaal nooit te hebben prijsgegeven. Daarnaast getuigen zijn observaties nog steeds van glashelder inzicht in het politieke machtsspel.

Dit boek is een must voor een ieder die het vakbondswerk een warm hart toedraagt, maar zeker ook voor jongeren die de jaren waarover hij schrijft niet bewust hebben meegemaakt. Nu ons land opnieuw worstelt met de gevolgen van een crisis kan het voor velen een bron van inspiratie zijn.

Nu in de boekhandels

Arie Groenevelt
De lotgevallen van een crisiskind
Pharos uitgevers, maart 2015
ISBN 978-90-79399-66-6
winkelprijs € 17,50

https://www.bol.com/nl/p/de-lotgevallen-van-een-crisiskind/9200000039821584/